શ્રિમંતની હથેળીમાં હોય છે ખાસ રેખાઓ અને નિશાન, તમે પણ જોઈ લો…

પોતાના જીવનમાં ધનવાન બનવાના સપના દરેક વ્યક્તિ જોવે છે. પણ શું દરેક વ્યક્તિ ધનવાન હોય છે? જવાબ છે ના. દરેક વ્યક્તિના ભાગ્યમાં ધનવાન બનવાનું નથી લખ્યું હોતું. એ માટે વ્યક્તિના કર્મ અને ભાગ્ય બંને જ જવાબદાર હોઈ શકે છે.

હસ્તરેખા વિજ્ઞાન દ્વારા વ્યક્તિની હથેળીમાં બનનારી રેખાઓ પરથી એના ભાગ્યનો વિચાર કરવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે હથેળીમાં બનનાર પર્વત અને રેખાઓ વ્યક્તિના ભવિષ્ય વિશે ઘણી વાતો જણાવે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે ધનવાન લોકોના હાથમાં કઈ રેખાઓ હોય છે.

હથેળીમાં બનનારી ત્રણ રેખાઓ ખૂબ જ મહત્વની હોય છે. એમના પહેલી જીવન રેખા, બીજી મસ્તિષ્ક રેખા અને ત્રીજી ભાગ્ય રેખા હોય છે. હસ્તરેખા વિજ્ઞાન અનુસાર જો જાતકની આ ત્રણેય રેખાઓ સ્પષ્ટ, ઘાટી અને કાપકૂપ વગરની હોઉં તો શુભ હોય છે.
તો હથેળીમાં જયારે જીવન રેખા, મસ્તિષ્ક રેખા અને ભાગ્ય રેખા ત્રણેય મેળવીને અંગ્રેજીનો Mનો નિશાન બનતો હોય તો એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ 35થી 44 વર્ષની ઉંમરે ધનવાન બનશે. એવા લોકો પોતાની આખી જીંદગી એશોઆરામ સાથે પસાર કરે છે. એમની પાસે ક્યારેય પૈસાની કમી નથી રહેતી.

વાત કરીએ હથેળીમાં બનનાર પર્વત વિશે. હથેળીમાં બનનાર ઉપસેલા ભાગને પર્વત કહે છે. જો કોઈ વ્યક્તિના હાથમાં સૂર્ય પર્વત, શુક્ર પર્વત અને ગુરુ પર્વત ઉપસેલો હોય તો એને ધનવાન બનવાથી કોઈ રોકી નથી શકતું. આવા લોકોને વહેલા મોડા સફળતા જરૂર મળે છે. ધનવાન લોકોના હાથમાં આ પર્વત ઉપસેલા હોય છે.

તો જે લોકોની હથેળીમાં ભાગ્ય રેખા મણિબંધથી નીકળીને સીધી શનિ પર્વત સુધી પહોંચે તો એવા લોકોને અચાનક ધન લાભ મળે છે. એવા લોકોને પછી ધનની કોઈ કમી નથી થતી. એ જે પણ કામ કરે છે એમાં એમને ગજબની સફળતા મળે છે. એવા લોકોનું આર્થિક જીવન ખૂબ જ મજબૂત હોય છે.

જો મસ્તિષ્ક રેખા, ભાગ્ય રેખા અને જીવન રેખા કોઈ વ્યક્તિના હાથમાં ત્રિકોણ બને છે એવા લોકો ધનવાન બને છે. સફળતા એવા લોકોમાં કદમ ચૂમે છે. એમને દરેક પ્રકારનું ભૌતિક સુખ મળે છે. એવા લોકોને ક્યારેય પણ પૈસાની કમી નથી રહેતી અને જીવન સુખ સગવડમાં વિતે છે.

હસ્તરેખા વિજ્ઞાન અનુસાર, જે લોકોની હથેળીમાં ભાગ્ય રેખામાંથી કોઈ રેખા નીકળીને સૂર્ય પર્વત સુધી મળતી હોય તો એવા લોકો પોતાના જીવનમાં ખૂબ જ તરક્કી કરે છે અને ઘણા જ આગળ સુધી આવે છે. એમને ક્યારેય પણ પૈસાની કમી નથી અને પૈસાના કારણે એમનું કોઈ કામ અટકતું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *