પુરુષોને બજારમાંથી પસંદ કરીને લાવે છે આ મહિલાઓ, સુહાગરાત મનાવીને કરે છે ચેક….

આખી દુનિયા કોરોના-કોરોના કરી રહી છે. આ રોગચાળાએ સર્વત્ર ધૂમ મચાવી છે. પરંતુ નાઇજીરીયા, ચાડ અને કેમેરૂનમાં વસતા વોડાબે જનજાતિના લોકો તેમના વાર્ષિક ફળદ્રુપતા ઉત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આ ઉત્સવમાં, જનજાતિના પુરુષો તૈયાર થઈને બજારમાં જાય છે અને મહિલાઓને તેમની સુંદરતા સાથે ઘરે લાવે છે. આ માટે પુરુષો ઘણા કલાકોનો મેકઅપ બનાવે છે.

સ્ત્રીઓમાં આ પુરુષોના દાંત અને આંખો સફેદ હોય છે. જુઓ કે આ તહેવાર કોરોનામાં કેવી રીતે ઉજવવામાં આવ્યો. વોડાબે એવા બંજારા છે જે નાઇજર, કેમરૂન, નાઇજીરીયા અને ચાડમાં રહે છે. વર્ષમાં એકવાર અહીં ગરેવાલ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે.

<p> આ તહેવારમાં, પુરુષો મહિલાઓને સાથે લાવે છે. આ માટે નિયમિતપણે સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે. & Nbsp; </ p>

આ ઉત્સવમાં, પુરુષો મહિલાઓને સાથે લાવે છે. આ માટે પ્રતિસ્પર્ધા નિયમિતપણે યોજવામાં આવે છે.

<p> મહિલા ન્યાયાધીશોની સામે સ્પર્ધા છે. જેમાં સ્ત્રીઓ સફેદ દાંત અને આંખોવાળા પુરુષો લઈ જાય છે. & Nbsp; </ p>

મહિલા ન્યાયાધીશોની સામે સ્પર્ધા છે. જેમાં સ્ત્રીઓ સફેદ દાંત અને આંખોવાળા પુરુષો લઈ જાય છે.

<p> પુરુષો પસંદ કર્યા પછી, સ્ત્રીઓ નક્કી કરે છે કે તેઓએ ફક્ત એક જ રાત પુરુષ સાથે રહેવાની છે અથવા લગ્ન કરીને તેને પતિ બનાવવાની છે. & nbsp; </ p>

પુરુષોની પસંદગી કર્યા પછી, સ્ત્રીઓ નક્કી કરે છે કે તેઓએ ફક્ત એક રાત માટે તે પુરુષની સાથે રહેવું પડશે અથવા લગ્ન કરીને તેને પતિ બનાવવો પડશે.

<p> આ માણસો મહિલાઓને લૂંટવા માટે ઘણા કલાકોનો મેકઅપ કરે છે. આમાં, તેઓ શ્રેષ્ઠ કપડાં પહેરે છે અને તેમના ચહેરા પર કળા કરે છે. & nbsp; <br /> & nbsp; </p>

આ પુરુષો મહિલાઓને લલચાવવા માટે ઘણા કલાકોનો મેકઅપ કરે છે. આમાં, તેઓ શ્રેષ્ઠ કપડાં પહેરે છે અને તેમના ચહેરા પર કળા કરે છે.

<p> આ જનજાતિના માણસો તેમના દેખાવ પ્રત્યે ખૂબ સભાન છે. બકરા ચરાવવા જતા પહેલાં પણ, તેઓ મેક-અપ કરે છે. & Nbsp; </ p>

આ જનજાતિના માણસો તેમના લુક વિશે ખૂબ જ સભાન હોય છે. બકરા ચરાવવા જતા પહેલા પણ તેઓ મેક-અપ કરે છે.

<p> અન્યની પત્નીઓ પણ આ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે. જો તેણીને તહેવારમાં બીજા કોઈ પુરુષને પસંદ આવે છે, તો તે તેણીનું બને છે. અને તેના વૃદ્ધ પતિને છોડે છે. & Nbsp; </ p>

અન્યની પત્નીઓ પણ આ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે. જો તેણીને તહેવારમાં બીજા કોઈ પુરુષને ગમતું હોય, તો તે તેણીનું બને છે. અને તેના વૃદ્ધ પતિને છોડી દે છે.

<p> બધા માણસો તહેવારમાં નૃત્ય કરે છે. તેઓ ત્યાંથી સ્ત્રીઓને આકર્ષવા માટે વિવિધ રીતો અપનાવે છે. & Nbsp; </ p>

ઉત્સવમાં બધા માણસો નૃત્ય કરે છે. તેઓ ત્યાં મહિલાઓને આકર્ષવા માટે વિવિધ રીત અપનાવે છે.

<p> ઘણા પુરુષો તેમના ચહેરાને વિવિધ રંગોમાં રંગ કરે છે. કાજલ અને આઈલાઈનર પણ લાગુ કરો. & Nbsp; <br /> & nbsp; </p>
ઘણા પુરુષો તેમના ચહેરાને વિવિધ રંગોથી રંગ કરે છે. મસ્કરા અને આઈલાઈનર પણ લગાવો.

<p> આ માણસો માથાથી પગ સુધી શોભે છે. તેમના કપડા પણ પરંપરાગત છે. આ જનજાતિના માણસો હંમેશા તેમની સાથે એક નાનો અરીસો રાખે છે. જેમાં તેઓ ઘણી વાર પોતાને તાકી રહ્યા છે. & Nbsp; </ p>
આ માણસો માથાથી પગ સુધી શોભે છે. તેમના કપડા પણ પરંપરાગત છે. આ જનજાતિના માણસો હંમેશા તેમની સાથે એક નાનો અરીસો રાખે છે. જેમાં તેઓ ઘણીવાર પોતાનું વખાણ કરે છે.

<p> વિશ્વના અન્ય દેશોમાં જ્યાં સ્ત્રીઓ ઉપર પુરુષોને લૂછવાનો ભાર છે. અહીં વિપરીત ગંગા વહે છે. & Nbsp; </ p>

વિશ્વના અન્ય દેશોમાં, જ્યાં સ્ત્રીઓ ઉપર પુરુષોને લૂછવાનો ભાર છે. અહીં ઉધી ગંગા વહે છે.

<p> આ જનજાતિમાં મહિલાઓને ખૂબ મજબૂત સ્થાન આપવામાં આવે છે. પુરુષો તેમની પરવાનગી વિના કોઈ કામ કરતા નથી. પુરુષો પણ બાળકોને ઉછેરવામાં જવાબદાર છે. & Nbsp; <br /> & nbsp; </p>

આ જનજાતિમાં મહિલાઓને ખૂબ જ મજબૂત સ્થાન આપવામાં આવે છે. પુરુષો તેમની પરવાનગી વિના કોઈ કામ કરતા નથી. બાળકોને ઉછેરવાની જવાબદારી પણ પુરુષોની જ હોય ​​છે.

<p> આ ઉપરાંત પુરુષોનો મોટાભાગનો સમય માવજત કરવામાં ખર્ચવામાં આવે છે. & nbsp; </ p>
ઉપરાંત, પુરુષોનો મોટાભાગનો સમય માવજત કરવામાં ખર્ચવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *