22 મહિના સુધી બાળક ગર્ભાશયમાં સૂતો રહ્યો, 20 મિનિટ સુધી પીડા થઇ અને માતાના પેટમાંથી બહાર આવ્યો…

એક માતા ગર્ભાશયમાં પોતાના બાળકને સિંચન આપે છે. બાળક દુનિયામાં આવે તે પહેલાં જ તેની માતા સાથે જોડાય જાય છે. દરેક માતા, પછી ભલે તે માનવ હોય કે પ્રાણી, બાળકના જન્મ પ્રત્યે ઉત્સાહી હોય છે. યુકેના ચેસ્ટર જૂમાં એક વીડિયો કેદ થયો છે. આમાં, 15 વર્ષની હથિની સુંદરએ 22 મહિનાની ગર્ભાવસ્થા પછી બાળકને જન્મ આપ્યો છે. આ ક્ષણ કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ.

બાળકના જન્મનો આ વીડિયો ઝૂમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો.

ઝુ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે માતા સુંદર અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.

ઝુ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે માતા સુંદર અને બાળક બંને સ્વસ્થ છે.

આ વીડિયોમાં તેને માતા સાથે બે બાળકો પણ હતા.

આ વીડિયોમાં તેને માતા સાથે બે બાળકો પણ હતા.

નવજાતનો સાવકા વર્ષનો ભાઈ અંજન અને ત્રણ વર્ષીય બહેન ઇન્દલીએ તેમની માતાની વેદના જોઇ.

નવજાતનો સાવકા વર્ષનો ભાઈ અંજન અને ત્રણ વર્ષીય બહેન ઇન્દલીએ તેમની માતાની વેદના જોઇ.

વીડિયોમાં જોવા મળ્યું હતું કે માતા સુન્દારા પર બાળજન્મની શરૂઆત થતાં જ તેના બાળકોએ તેને ઘેરી લીધો હતો.

વીડિયોમાં જોવા મળ્યું હતું કે માતા સુન્દારા પર બાળજન્મની શરૂઆત થતાં જ તેના બાળકોએ તેને ઘેરી લીધો હતો.

20 મિનિટ સુધી, માતા પીડાથી ઘેરાયેલી જલ્દી, દરેક ત્યાં ઉજવણી કરતી જોવા મળી.

20 મિનિટ સુધી, માતા પીડાથી ઘેરાયેલી જલ્દી, દરેક ત્યાં ઉજવણી કરતી જોવા મળી.

બાળક ગર્ભમાંથી બહાર નીકળતાંની સાથે જ તે ત્યાં રાખેલી રેતી પર પડી.

બાળક ગર્ભમાંથી બહાર નીકળતાંની સાથે જ તે ત્યાં રાખેલી રેતી પર પડી.

જન્મ પછી તરત જ, તે ઠોકર ખાઈને પગ પર onભો થયો.

જન્મ પછી તરત જ, તે ઠોકર ખાઈને પગ પર ઉભો થયો.

ઝુના તમામ અધિકારીઓ આ સુંદર જન્મ જોઈને ખૂબ જ ખુશ છે.

ઝુના તમામ અધિકારીઓ આ સુંદર જન્મ જોઈને ખૂબ જ ખુશ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *