આ રીતે જાણી શકશે ચહેરા ઉપર થી તે માણસની નિયત.

તમે ચહેરો શું જુઓ છો… હૃદયમાં નીચે જુઓ, ના… તે માત્ર એક ગીત છે… હકીકત એ છે કે લોકો આગળના ચહેરાનો ન્યાય કરે છે અને આગળનો સ્વભાવ કેવો હશે તે નક્કી કરે છે. પણ સમજવાની થોડી ભૂલ થઈ. શાસ્ત્રો અનુસાર તમે ચહેરાના આકાર દ્વારા ઘણું સમજી શકો છો. ગમે છે…

લાંબો ચહેરો –

જો કોઈનો ચહેરો લાંબો અને પાતળો હોય, તો તે શક્તિશાળી હોય છે અને ડેસિપ્લાઇન્સ ભરાય છે. ઉપરાંત, તેઓ થોડા ઘમંડી છે અને હા, તેઓ કોઈના શબ્દોમાં સરળતાથી આવતા નથી.

ઇંડા આકારનો ચહેરો –

ઇંડા આકારનો ચહેરો ધરાવતા લોકો ખૂબ જ સુંદર અને આકર્ષક હોય છે. આમાં એક્સિજન લેવલ થોડું ઓછું છે. કોઈ વસ્તુ પર ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપશો નહીં. કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સારી રીતે વાકેફ.

ત્રિકોણ આકારનો ચહેરો –

ત્રિકોણ આકારનો ચહેરો ધરાવતા લોકો અત્યંત સર્જનાત્મક હોય છે. તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે વાત કરતા, તેઓ ખૂબ પાતળા હોય છે. તેઓ તેમનું કાર્ય બીજાથી અલગ કરે છે અને કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે અને તેમનો ગુસ્સો નાક પર છે. ચોરસ આકારના ચહેરાવાળા વર્ગના લોકો અત્યંત હોશિયાર હોય છે અને નાની વસ્તુઓ પર ગુસ્સે થાય છે. તેને બીજાઓએ પોતાના કરતાં કામ કરતાં વધારે કામ કરવુ ગમે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *